مجموعه‌ها

یادداشت دبیر مجموعه
(مالک حسینی)

از دیرباز، در زبان‌های گوناگون، آثاری پدید آمده‌اند که از همان زمان پیدایش یا با گذر زمان جایگاهی ویژه پیدا کرده‌اند و، چه در فرهنگ عمومی چه در رشته‌ای خاص، نفوذ فراوان یافته‌اند، چندان‌که کارهای بسیاری در شرح و تفسیر و نقد یا با الهام از آنها ظاهر گشته‌اند و به‌نحوی دامنۀ نفوذشان را فراتر برده‌اند؛ چنین آثاری را، که قوام‌بخش هر فرهنگ و شالوده‌سازِ هر رشته‌اند، «کلاسیک» می‌خوانیم.

اینکه چرا برخی آثار کلاسیک می‌شوند، به بیانی دیگر، چه ویژگی‌ها و مؤلفه‌هایی باعث می‌شود برخی آثار چنین جایگاهی پیدا کنند پرسشی مهم است که پرداخت شایسته به آن در یادداشتی کوتاه نمی‌گنجد. ولی این‌قدر را می‌شود گفت که لایه‌لایه‌گی و توضیح‌طلبی و تفسیرپذیری جزو ماهیت آثار کلاسیک است؛ شاید ازهمین‌رو باشد که برخی از این آثار چنان ابّهتی پیدا می‌کنند که باعث می‌شود مردمان آنها را دور از درک خود بیابند و – حتی اگر سالیان سال آنها را در طاقچه یا کتابخانۀ خود داشته باشند – هیچ‌گاه جسارت خواندنشان را نیابند و به شنیدن و خواندن دربارۀ آنها قناعت کنند.

«مجموعۀ کلاسیک‌خوانی»، از یک سو و در هماهنگی با ماهیت آثار کلاسیک، قرار است حاوی گزارش و توضیح و تفسیرِ تاحدممکن‌ ساده و همه‌فهم و درعین‌حال متقن و معتبر از این آثار باشد، از سوی دیگر و با هدف ریختن ترس از آثار کلاسیک، قرار است خواننده را برانگیزد تا خود به سراغ آنها برود و لذت و فایدۀ مواجهۀ مستقیم با آنها را دریابد. چنین باد!

خرد و سیاست؛ متن و راهنمای چهار رساله از سیسرون (انتخابات، ادارۀ کشور، دوستی و پیری)

مارکوس تولیوس سیسرون در سال 106پ‌م، یعنی چهارصد سال پس از اینکه روم آخرین امپراتور خود را تبعید کرد و جمهوری را بنیاد نهاد، به دنیا آمد. سیسرون از خانواده‌ای متوسط بود، اما پدرش مصمم بود برای مارکوس و برادر کوچک‌تر او، کوینتوس، بهترین شرایط تحصیل و آموزش را فراهم […]

چگونه خوب زندگی کنیم؟

یکی از حیطه‌هایی که ارسطو آثار بسیار مهمی در آن از خود به جا گذاشته «فلسفۀ عملی» است و مهم‌ترینِ این آثار در حوزۀ فلسفۀ اخلاق یا همان اخلاق‌شناسی است، و اخلاق نیکوماخوس اثر اصلی و مشهور او در این زمینه است. اگر خوانندۀ غیرحرفه‌ایِ فلسفه بخواهد اثری از حرفه‌ای‌ترین […]