آثار مترجم

بگومگوهای زندگی مشترک به روایت مدرسۀ دوباتن

ما رابطۀ آدم‌های دیگر را از بیرون می‌بینیم. زوج‌هایی را می‌بینیم که آرام در بازار قدم می‌زنند یا در مهمانی با هم شوخی می‌کنند. به‌ندرت می‌بینیم آنها در مواقع حساس چگونه‌اند و بینشان چه می‌گذرد. از آن طرف، ما رابطۀ خودمان را از درون می‌بینیم؛ از لحظه‌های خشم، ناخوشی یا […]