آثار مترجم

شش نام زیبایی

این کتاب بر محور بحث‌هایی دربارۀ کلمات ناظر به زیبایی در شش زبان سامان یافته است بیوتی (انگلیسی): متعلَق تمنا یافا (عبری): درخشش، شکوفایی سوندارا (سانسکریت): کل، مقدس تو کالُن (یونانی): ایده، ایدئال وابی-سابی (ژاپنی): فروتنی، ناتمامی هوژو (ناواهو): سلامت، هماهنگی همان‌طور که این کلمات نشان می‌دهند، آن جنبه‌هایی از […]

بگومگوهای زندگی مشترک به روایت مدرسۀ دوباتن

ما رابطۀ آدم‌های دیگر را از بیرون می‌بینیم. زوج‌هایی را می‌بینیم که آرام در بازار قدم می‌زنند یا در مهمانی با هم شوخی می‌کنند. به‌ندرت می‌بینیم آنها در مواقع حساس چگونه‌اند و بینشان چه می‌گذرد. از آن طرف، ما رابطۀ خودمان را از درون می‌بینیم؛ از لحظه‌های خشم، ناخوشی یا […]