آثار مترجم

خرد و سیاست؛ متن و راهنمای چهار رساله از سیسرون (انتخابات، ادارۀ کشور، دوستی و پیری)

مارکوس تولیوس سیسرون در سال 106پ‌م، یعنی چهارصد سال پس از اینکه روم آخرین امپراتور خود را تبعید کرد و جمهوری را بنیاد نهاد، به دنیا آمد. سیسرون از خانواده‌ای متوسط بود، اما پدرش مصمم بود برای مارکوس و برادر کوچک‌تر او، کوینتوس، بهترین شرایط تحصیل و آموزش را فراهم […]