مجموعه‌ها

همه‌سالان

 

ميان «خواندن» و «لذت» پيوندى ناگسستنى برقرار است، پيوندی كه حافظ آن را در قاب «فراغتی و کتابی و گوشۀ چمنی» استادانه به تصوير كشيده است. اين تصوير در جهان معاصر هم معنای كهن خود را حفظ كرده است، هنوز هم انسانی كه كتابی در دست دارد و لميده در سكوت مسحور تردستى‌هاى متن پيش رويش شده «تمثل» لذت است. كتاب‌ها، بسته به زبان مادری‌شان، در هم‌صحبتی با انسان‌ها لذت‌هايی متفاوت می‌بخشند؛ برخی ديرياب‌تر و برخی دردسترس‌تر، برخی پنهان‌تر و برخی آشكارتر. اما در اين ميان كتاب‌هايی هم هستند كه به زبانی جهانی نوشته شده‌اند؛ كودک و بزرگسال، زن و مرد، فرهيخته و عامی همه در زمرۀ هم‌صحبتان اين آثارند، آثاری كه توان «دموكراتيک كردن» فرايند خواندن را دارند. اين آثار عموماً از موضوعاتی جهانی با دستور زبانی جهان‌شمول سخن می‌گويند. نشر كرگدن می‌كوشد در قالب مجموعۀ «همه‌سالان» برخی از اين كتاب‌ها را منتشر کند، کتاب‌هایی كه همۀ كسانی كه توان خواندن دارند، فارغ از سن و جنس و دانش و موقعيت‌شان، از جملۀ مخاطبان آن هستند. اميد كه اين آثار «لذت خواندن» و به‌ويژه «لذت با هم خواندن» را برانگيزند.

احمدِ فیلسوف: نمایشنامه‌های کوتاه فلسفی برای جوانان، پیران و همۀ دیگر بیکاران

آلن بدیو فیلسوف، نمایشنامه‌نویس، رمان‌نویس، فعال سیاسی و استاد افتخاری بازنشسته در اکول نرمال سوپریور پاریس است. از او آثار فلسفی فراوانی منتشر شده است. او نمایشنامه‌هایی نیز دارد که از میان آنها، افزون بر احمدِ زیرک، احمدِ فیلسوف، احمد عصبانی می‌شود و کدوتنبل‌ها که همگی حول شخصیتی به نام […]

برادران سیاه

برادران سیاه شناخته‌شده‌ترین رمان لیزا تِتسنِر و یکی از پرطرفدارترین داستان‌های جهان است. بر مبنای این داستان فیلم‌ها، سریال‌ها، انیمیشن‌ها و نمایش‌های رادیویی گوناگونی ساخته شده است. اما در روایت به‌روز‌شدۀ این داستان تصاویر هانِنس بیندر به اثر روحی تازه دمیده است. اکنون با رمانی تصویری روبه‌رو هستیم، متنی که […]