مجموعه‌ها

از منظر اخلاقی

یادداشت دبیر مجموعه (امیرحسین خداپرست)

نگریستن به جهان از مناظری متفاوت میسر است. از هر یک از این مناظر، می‌توان وجوهی از جهان را مشاهده کرد که خاص آن منظر است. علم ما را با جهان تجربی پیوند می‌دهد، فلسفه دریچه‌ای به سوی بنیان‌ها و ضرورت‌های جهان می‌گشاید و حقوق چشم ما را متوجه قواعد قوام‌بخش زندگی جمعی می‌کند. تغییر منظرها در مواجهه با پدیده‌های جهان امری عادی است، به گونه‌ای که در زندگی روزمره، گاهی بی‌آنکه متوجه باشیم، خود را در چشم‌اندازهایی متفاوت به پدیده‌ای واحد قرار می‌دهیم. در این میان، یک منظر هست که چنان بنیادین جلوه می‌کند که گویی هرگز نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم و از پس ذهن خود بزداییم: اخلاق.
در عالم نظر، منظر اخلاقی همیشه با ماست و نه‌تنها با ماست بلکه می‌تواند ملزممان کند که به آن اولویت دهیم: ارزیابی مؤثری از فعالیت‌های علمی داشته باشیم، دیدگاه‌های فلسفی را نقد کنیم و از این بحث کنیم که اِعمال کدام قوانین درست یا نادرست است. در عالم عمل، وقتی از منظر اخلاقی به امور می‌نگریم، احساس می‌کنیم بی‌واسطه به عمل برانگیخته می‌شویم: قدری غریب می‌دانیم که ساخت سلاح‌های کشتار جمعی را نادرست بدانیم ولی به کارمان در مرکزی علمی که هدفش طراحی چنین سلاح‌هایی است ادامه دهیم؛ مدافع کرامت انسانی باشیم ولی دیدگاه‌هایی فلسفی را اشاعه دهیم که مستلزم تبعیض و تحقیر نژادی‌اند؛ و از مردم‌سالاری دفاع کنیم ولی خواهان حقی ویژه برای صنف خود باشیم. منظر اخلاقی، به‌خودی‌خود، برانگیزاننده و مقتضی عملی متناسب با اندیشۀ اخلاقی ماست.
با در نظر داشتن این نکات، مجموعۀ «از منظر اخلاقی» با دو هدف همبسته طراحی شده است: نخست، کمک کند اندیشه‌هایمان را در زمینۀ اخلاق بکاویم و بکوشیم آنها را روشن‌تر و سازگارتر کنیم تا بتوانیم به امور اخلاقی ذی‌ربط نگاهی جامع‌تر و دقیق‌تر بیندازیم؛ دوم، کمک کند برای نگریستن از منظر اخلاقی به امور و برانگیخته شدن بر اساس آن شور و شوقی بیشتر و عزمی استوارتر داشته باشیم. آثار اخلاقی گذشتگان و معاصران، چه در حوزه‌هایی انتزاعی‌تر همچون فرااخلاق و نظریۀ اخلاق چه در حوزه‌هایی انضمامی‌تر همچون اخلاق کاربردی و روان‌شناسی و جامعه‌شناسی اخلاق، می‌توانند در دستیابی به این اهداف مؤثر و سودمند باشند. از این‌رو، این مجموعه میزبان آثار متنوع تألیفی و ترجمه‌ای است که همگی یک وجه مشترک دارند: دعوتی هستند به نگریستن «از منظر اخلاقی».

دین و اخلاق: مجموعه‌ای از یادداشت‌های فیلسوفان معاصر برای نیویورک تایمز

یادداشت‌های فیلسوفان برای نیویورک‌ تایمز نشان می‌دهد فلسفه، چه در دانشگاه و چه بیرون از آن، ضروری است و در مواجهه با دشواری‌ها و معضلات روزمره سخنی برای گفتن دارد. از سال 2010، هفته‌ای دست‌کم یک جستار فلسفیِ مرتبط با موضوعات روزِ اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در نیویورک تایمز منتشر […]

اخلاق: رویکردی کثرت‌گرایانه به نظریۀ اخلاق

در زندگی چیزهای زیادی هست که می‌توانیم از مطالعۀ آنها چشم بپوشیم، بدون اینکه عواقب ناگواری برای ما داشته باشد. علم اخلاق اما بسیار شبیه به دانش تغذیه است: همان‌گونه که ناچاریم به‌گونه‌ای عمل کنیم که سلامت جسمی ما تأمین شود، به همان شکل، ناگزیر به رفتارهایی هستیم که به […]

فضیلت: بررسی‌های اخلاقی و معرفت‌شناختی

فضیلت چیست و فضایل چه تفاوتی با رذایل دارند؟ آیا فضیلتمندان بهتر از ما زندگی می‌کنند؟ بیشتر می‌دانند؟ آیا ما می‌توانیم فضیلتمند شویم؟ اگر بله، چگونه؟ هتر باتلی در مقدمۀ خلاقانه و گیرای خود بر این موضوع استدلال می‌کند که فضیلت اقسامی دارد. برخی فضایل جهان را جای بهتری می‌کنند […]

حق حیوان، خطای انسان: درآمدی به فلسفۀ اخلاق

اینکه حیوانات از حقوق اخلاقی برخوردارند یا نه چه تفاوتی ایجاد می کند؟ اگر حیوانات از حقوقی برخوردار نباشند، هیچ‌یک از شیوه‌های بهره‌کشی انسان‌ها از آنها اصولا خطا نیست. از سوی دیگر، اگر حیوانات از حقوقی برخوردار باشند، همۀ اَشکال بهره‌کشی ما از آنها اصولا خطاست و بی‌درنگ باید متوقف […]