آثار پدیدآور

تا تکینه‌گاه روایت: هفت جستار فلسفی دربارۀ فیلم جادۀ مالهالند، ساختۀ دیوید لینچ

برخی مخاطبانْ تجربۀ تماشای جادۀ مالهالند را نوعی رؤیابینی و برخی منتقدانْ انتظار درک آن را بی‌مورد دانسته‌اند. این فیلم «کلاسیک»، در مقام نوعی آیرونی تصویری و با بهره‌گیری از تکنیک‌های روایی و بیانی، دستمایۀ نقدها و تفسیرهای فراوانی بوده است. جستارهای این کتاب تلاش‌هایی است مفهومی و فلسفی در […]

معرفت‌شناسی طبیعی‌شده؛ مجموعه مقالات

معرفت‌شناسی طبیعی‌شده رویکردی انتقادی به معرفت‌شناسی سنتی است. در سنت معرفت‌شناسی عقلگرای دکارتی، علوم از جایگاهی ویژه برخوردار نیستند، بلکه این معرفت‌شناسی است که به چنین علومی اعتبار می‌دهد. اعتبار چیزی است که از بیرون به علوم داده می‌شود. از سوی دیگر، در سنت معرفت‌شناسی تجربه‌گرای لاک، هیوم، راسل و […]

دین و اخلاق: مجموعه‌ای از یادداشت‌های فیلسوفان معاصر برای نیویورک تایمز

یادداشت‌های فیلسوفان برای نیویورک‌ تایمز نشان می‌دهد فلسفه، چه در دانشگاه و چه بیرون از آن، ضروری است و در مواجهه با دشواری‌ها و معضلات روزمره سخنی برای گفتن دارد. از سال 2010، هفته‌ای دست‌کم یک جستار فلسفیِ مرتبط با موضوعات روزِ اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در نیویورک تایمز منتشر […]