آثار پدیدآور

بازی‌های فکری-فلسفی؛ همراه با بستۀ کارت‌ها و گلوله‌های بازی

این کتاب دربردارندۀ معرفی و راهنمای اجرای بیست بازی فکری- فلسفی است که ذیل برنامۀ «فلسفه برای کودکان و نوجوانان» طراحی شده‌اند. بازی‌ها هم در کلاس‌های فلسفه برای کودکان، هم در کلاس‌های عادی و هم در خانه با حضور مربیان یا بزرگسالان به‌عنوان راهنما قابل‌انجام‌اند. شور و هیجان، جذابیت و […]