آثار پدیدآور

هنر، خیال، زیبایی: تولید هنری از دیدگاه مولوی بر اساس کتاب فیه ما فیه

در این کتاب، نویسنده مسائل حوزۀ زیبایی‌شناسی را، که یکی از شاخه‌های مهم فلسفه است، بر کتاب فیه ما فیه مولانا عرضه کرده و پاسخ‌های فیه ما فیه را به برخی از پرسش‌های زیبایی‌شناسی ذکر می‌کند. شاید بتوان گفت پرسش‌هایی که فیه ما فیه به آنها پاسخ داده است بدین […]