آثار پدیدآور

روش‌های مدرن تفسیر متون مقدس

روش‌های تفسیری کتاب مقدس در دوران مدرن رشد فراوانی داشته و کتاب‌های فراوانی دربارۀ آنها انتشار یافته است. اما این روش‌ها به‌ندرت به فارسی‌زبانان معرفی شده است. ترجمۀ یک یا دو کتاب نیز حق مطلب را ادا نمی‌کند. بسیاری از کتاب‌ها جامعیت لازم را ندارند و کتاب‌های جامع نیز معمولاً […]