آثار پدیدآور

درآمدی به اسطوره‌شناسی عصبی-تکاملی

سؤالاتی که در اسطوره‌شناسی عصبی-تکاملی مطرح می‌شوند از سنخ سؤالات زیست‌شناسی تکاملی‌اند؛ اسطوره چرا به وجود آمد، ریشه‌های زیستی آن چیست، و آیا ممکن است با تکامل انسان، اسطوره نیز دگرگون شود و حتی از بین برود. اینها سؤالاتی است که تنها به کمک علم تکامل می‌توان بدانها پاسخ داد. […]