آثار پدیدآور

بحث‌هایی در آموزش علوم: راهنمای عملی ارتقای فهم علم در کلاس‌های علوم

تیم اسپرود موضوع این کتاب را به نحوۀ به‌کارگیری روش «یادگیری علوم به کمک ذهن» از سوی آموزگاران برای دانش‌آموزان یازده تا چهارده‌ساله قرار داده است. آموزگاران درس علوم (که خود تیم اسپرود هم یکی از آنها بوده) کمتر با هنر مدیریت بحث در میان دانش‌آموزان آشنایی دارند. بااین‌حال، همان‌طور […]