آثار پدیدآور

عکس 51 (نمایشنامه)

«عکس 51» عنوان تصویر پرتو ایکس از بلور دی‌ان‌ای است که رُزالیند فرانکلین و همکارش در سال 1952 در کینگز کالج لندن گرفتند. این تصویر سهمی حیاتی در کشف ساختار دی‌ان‌ای داشت و کمک بزرگی به جیمز واتسن و فرانسیس کریک در کشف و ساخت مدل مولکولى دی‌ان‌ای کرد. این […]