درباره انتشارات

کرگدن نشرى است عمومى که با هدف ترویج و ارتقاى دانش و اندیشه در میان فارسى‌زبانان تأسیس شده است. کتاب‌هاى کرگدن در حوزه‌هاى علوم انسانى، علوم تجربى و هنر براى عموم علاقه‌مندان، مخاطبان دانشگاهى و متخصصان منتشر مى‌شود.

تلاش ما بر این است که با انتشار کتاب‌ها در قالب مجموعه‌هایى مستمر و حساب‌شده که هر کدام تحت نظارت دبیرى متخصص منتشر خواهد شد، براى خوانندگان کتاب‌هایى مفید، آسان‌خوان و اطلاع‌بخش فراهم آوریم.

کرگدن از همکارى‌هاى تازه با نویسندگان، مترجمان و دیگر متخصصان استقبال مى‌کند.